Janneke Schaeken

Trainee bij Royal BAM Group

De ruimte die we als BAM op Schiphol krijgen om met eigen nieuwe ideeën te komen en daar zelf invulling aan te kunnen geven, gaf mij veel energie.

Hoe kan BAM ontwerpkeuzes toetsen op het gebied van duurzaamheid? Dat was het vraagstuk waarmee Janneke Schaeken, Trainee bij Royal BAM Group, binnen het duurzaamheidsteam van BAM Bouw en Techniek Schiphol startte.

Een Traineeship bij Royal BAM Group

Als Trainee binnen het BAM Graduate Programme krijg je de kans om gedurende twee jaar lang, elk half jaar een andere functie te vervullen bij verschillende bedrijfsonderdelen van BAM. Op basis van je persoonlijke ambities en doelstellingen kun je op zowel strategisch als operationeel niveau meerdere bedrijfsonderdelen in binnen en buitenland leren kennen.

‘Ik richt mij voornamelijk op wat ik wil leren en hoe dat verschilt of overeenkomt met de kennis die ik bij een eerder bedrijfsonderdeel of afdeling heb opgedaan. Tegelijkertijd hoop ik een goed beeld te kunnen krijgen van de rollen en bedrijfsonderdelen waar ik het beste zou passen binnen BAM. Zojuist heb ik mijn derde traineeperiode bij het duurzaamheidsteam van BAM Bouw en Techniek Schiphol afgerond.’

Duurzaamheidsdoelstellingen

‘Vorig jaar kwam ik in contact met Marcel Toet, Manager Duurzaamheid, Innovatie & IT. Tijdens het gesprek raakte ik geïnspireerd door de hoge duurzaamheidsambities en het strategisch partnerschap met Schiphol.’

Sinds april 2019 is BAM door middel van een prestatiecontract (BVP) een van de Main Contractors op Schiphol en draagt het daarmee bij aan de strategische doelstellingen van Schiphol. De doelstelling van Schiphol op het gebied van duurzaamheid is om ‘zer0 waste’ en ‘zer0 emission’ te zijn in 2030. ‘Een mooie uitdaging in een unieke en dynamische omgeving.’

Vanuit de BVP gedachte is BAM de expert en verantwoordelijk voor het ‘hoe’ en Schiphol voor de  ‘wat’. BAM kan daarin echt onderscheidend zijn omdat het niet alleen de operationele werkzaamheden uitvoert, maar ook de strategie bedenkt hoe dat het beste kan worden gerealiseerd.

De Trade-off tool

‘Binnen de pijlers van het prestatiecontract onderscheiden we op het thema Duurzaamheid meerdere prestaties die we moeten behalen. Daarin komen aspecten als circulariteit, energie-efficiëntie en emissiereductie naar voren. De ambities die daarin zijn vastgelegd wil je het liefst zo goed mogelijk in de bouwprojecten laten terugkomen, maar soms is dat niet volledig mogelijk. Het ene project leent zich bijvoorbeeld meer voor circulair bouwen, terwijl bij een ander project de focus op een hoge energie efficiëntie meer resultaat biedt. Dan moet je keuzes maken.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen borgen in de projecten, heb ik samen met collega’s van BAM en medewerkers van Schiphol een trade-off tool ontwikkeld. Deze stelt ons in staat om tijdens de initiatief- en/of ontwerpfase een project-specifieke duurzaamheidsambitie te bepalen en meerdere ontwerpscenario’s daaraan te toetsen. De tool brengt vervolgens een advies uit. Dit versoepelt het maken van weloverwogen en objectieve duurzame ontwerpkeuzes in projecten op Schiphol.’

Focus op het doel

‘In oktober ben ik gestart met het organiseren van workshops tussen Schiphol en BAM waarbij planontwikkelaars, tendermanagers, duurzaamheid- experts en technisch experts met elkaar om tafel gingen om samen het fundament van de tool te bepalen. Op deze manier werken we aan een gezamenlijk middel die ons zal brengen naar het gezamenlijke doel.

Voor mij eindigt deze traineeperiode hier maar voor BAM Bouw en Techniek Schiphol begint nu het belangrijkste aspect; het daadwerkelijk vertalen van de duurzame ambities naar de praktijk, met behulp van de tool.’

Persoonlijke groei

‘Het leukste aan dit onderdeel van mijn traineeship vond ik de samenwerking met Schiphol. De ruimte die we als BAM op Schiphol krijgen om met eigen nieuwe ideeën te komen en daar zelf invulling aan te kunnen geven, gaf mij veel energie.

Op persoonlijk vlak heb ik geleerd hoe je mensen enthousiasmeert en stimuleert om samen iets moois te bouwen. Op de universiteit raak je met name vertrouwd met het beargumenteren van standpunten op basis van feiten en cijfers. Gaandeweg deze traineeperiode merkte ik dat het creëren van draagvlak en vertrouwen om zo samen gemeenschappelijke doelen te bereiken minstens zo belangrijk is.’