Katja Severin

Manager Business Development

’Een alliantie worden, dat is mijn stip op de horizon.’

‘Katja Severin is Manager Business Development bij BAM Bouw en Vastgoed. Nadat zij binnen BAM eerder actief was binnen juridische functies, richt zij zich sinds tweeënhalf jaar op het vernieuwen, verbeteren en verduurzamen van partnerschappen en contracten.

‘Waar ik mij eerder als advocaat heb gericht op het beslechten van geschillen tussen partijen en als bedrijfsjurist samenwerkingen in de gebiedsontwikkeling en grootschalige bouwprojecten heb opgericht, gebruik ik nu die kennis om samenwerkingen te verbeteren. De afdeling Business Development is onder andere gericht op het verbeteren van de relaties en samenwerkingen tussen BAM en opdrachtgevers in de publieke sector. Zo ook Schiphol.’

Samenwerken

“We werken op Schiphol op basis van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud. Dat betekent dat Schiphol alleen het resultaat heeft bepaald en zal beoordelen en niet de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Hoe we het resultaat bereiken is aan ons om te bepalen. Dat geeft ons de mogelijkheid om onze expertise maximaal te benutten en bijvoorbeeld zelf de afweging te maken wanneer we welke luchtfilter vervangen of onderhouden.

Hetzelfde geldt voor projecten. Schiphol slaat ook hier een andere weg in dan zij gebruikelijk heeft gedaan. Projecten moeten waarde opleveren. ‘Best Value’, meeste waarde, is het gedachtengoed dat hier centraal staat. Ook daarin is het zo dat iedereen zijn of haar expertise moet inzetten om het beste resultaat te halen.

Gaandeweg zullen we de contractvorm met Schiphol omzetten in een ‘relationeel contract’. Daarin kunnen wij onze eigen doelstellingen, ambities en businesscase verbinden aan die van Schiphol  om vervolgens gezamenlijk te investeren in het bereiken van de gezamenlijk bepaalde doelen. Echte partners worden op basis van gelijkwaardigheid in plaats van Opdrachtgever-Opdrachtnemer. Als partners ben je immers betekenisvol voor elkaar: je doet iets niet alleen omdat de ander zegt dat je het moet doen, maar omdat je samen hebt besloten dat het belangrijk en waardevol is om te doen. Dat punt bereiken is een van mijn grootste drijfveren om hier samen aan te werken.”

Bekijk de vacatures

Een partner zijn

Katja spreekt van een mooie transformatie die we samen met Schiphol zullen doorlopen: “Partnerschap veronderstelt gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dit betekent allereerst dat wij  waarmaken wat we beloven. Parallel hieraan onderzoeken we met Schiphol in hoeverre de huidige contractvorm bijdraagt aan een maximaal resultaat voor beide organisaties en verbeteringen en innovatie stimuleert.”

‘We willen de samenwerking met Schiphol intensiveren. Dat traject is 1 april gestart en in de eerste drie jaar gaan we kijken, welke stappen we kunnen zetten, richting een zogenaamd relationeel contract.’

‘Als je weet wat belangrijk is voor de partij met wie je samenwerkt en waarom, kom je veel sneller tot proactieve en geschikte eindresultaten die voor beide partijen van waarde zijn.’

Een alliantie is een hele mooie vorm van samenwerken die aansluit op de principes van Vested. Werken vanuit gezamenlijke belangen en kernwaarden brengt naar mijn mening zoveel meer dan het nakomen van eenzijdig opgelegde verplichtingen. We zetten in de bouw ontzettend veel op papier, behalve hoe we met elkaar om gaan. Kortom onze houding- en gedragsregels. Het zou mooi zijn om op korte termijn die ‘zachte’ kant van onze samenwerking hard te maken door kernwaarden en gedragsregels te definiëren en ze onderdeel van het contract te maken.

De waarde van wat we doen

Kern van onze organisatie is dat we ons realiseren dat iedereen bijdraagt aan ons succes. Ieder persoon binnen onze organisatie is belangrijk. Iedere medewerker beschikt over kennis en ervaring die we kunnen gebruiken om ons werk steeds leuker te maken, continue te verbeteren en de prestaties te leveren of liever nog te overtreffen die Schiphol van ons verwacht. Dat betekent dus ook dat we veel met elkaar zullen praten om erachter te komen waarom we bepaalde werkzaamheden op een specifieke manier uitvoeren en of dat wel de juiste manier is. Ter ondersteuning gebruiken we uiteraard ook data. Maar data zonder menselijke input of reflectie is waarde loos. Op Schiphol gaan we werken met een verbetermanager, die input bij jullie op zal halen en in verbetervoorstellen zal uitwerken. Jullie, onze collega’s, zijn BAM en onze oren en ogen op Schiphol. Niets is waardevoller dan dat!

BAM en Schiphol zijn ambitieus en willen nieuwe ideeën ontwikkelen en uitvoeren. Er zijn veel collega’s die daar energie van krijgen en het heel interessant vinden dat uit te zoeken. Als jij er een uitdaging in ziet om anders te durven denken of dingen te verbeteren dan is Schiphol ‘the place to be’. Ik zie ons staan aan het begin van een mooie reis die we met z’n allen gaan afleggen. Gedurende die reis stappen er steeds meer mensen bij ons in het vliegtuig die denken “hé dat is gaaf, daar wil ik ook bij zijn”.